STRONA W BUDOWIE

Armada Development S.A
Dane Spółki:
41-907 Bytom, ul. Golfowa 3
tel.: (032) 280 39 24
fax : (032) 286 20 75
mail: biuro@armadadev.pl

NIP 634-00-20-430
KRS 0000144185 Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
Katowice - Wschód
Kapitał zakładowy 13 529 850 PLN

Aneta Griner – Asystentka Zarządu
tel.: (032) 280 39 24
GSM: 664 999 466
mail: biuro@armadadev.pl

Kazimierz Kubik – Specjalista ds. Administracji
GSM: 668 872 437
mail: kkubik@armadadev.pl

Anna Hyria – Project Manager
GSM: 662 298 529
mail: ahyria@armadadev.pl

Elwira Bentkowska – Dział Sprzedaży
GSM: 662 270 715
mail: ebentkowska@armadadev.pl

Pole golfowe - biuro

GSM: 662 040 226
mail: biuro@armadagolfclub.pl